تبلیغات
جامانده از..... - روز اول مدرسه

جامانده از.....

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر

       اوّل مهر رسید و من در همان " اوّل آ " بودم                      مثل گنجشك دلم می‌زد، مثل گنجشك رها بودم
       پای یك پنجره میزی بود، چه تقلّای عزیزی بود                    پنجره راه گریزی بود، خیره در پنجره ها بودم
       پشت هر پنجره دنیایی ست، چشم وا كردم و بستم، آه             من كجایم؟ تو كجا؟ با خویش در همین چون و چرا بودم
       گفت: بابا دو هجا دارد... نام من چار هجایی بود                    نان یكی... آب یكی ... باران... مثل باران دو هجا بودم
       گفت: هر حرف صدا دارد... در سكون حرف زدم با خود             هم صدا بودم و هم ساكت ، نه سكوت و نه صدا بودم
      گفت: دلتنگ كه ای؟ خندید... گریه كردم كه پدر... خم شد         آه بابا، بابا، بابا، سخت دلتنگ شما بودم
      جنگ شد، پنجره ها افتاد ، بچّه ها تشنه سفر كردند            
   هشت نهر آینه جاری شد، تشنه در كرببلا بودم
     گفت: هی هی! تو كجایی؟ تو ... راست می گفت، كجایم من؟       تو نبودی... تو بیست سال است... من... اجازه؟... همه را بودم
     تو بیست سال همه غایب... تو بیست سال همه در خویش...          من بیست سال، خدای من! من بیست سال كجا بودم؟

شاعر: مسعود قزوه ای

چه زود گذشت انگار همین دیروز بود كه كلاس اول ابتدایی رفته بودیم. ساعتهای اول مدرسه دیگه تنها نبودم دور تا دورم دوستای خوب خیلی خوب بود اون موقع ها به فكر هیچی نبودیم.....نوشته شده در یکشنبه 3 مهر 1390 توسط جامانده از قافله
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin