تبلیغات
جامانده از..... - شهید زنده

جامانده از.....

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر

مقام معظم رهبری:

"خود شما هم که آقای سلیمانی باشید در نظر ما شهیدید. شما شهید زنده هستید.بله، شما هم شهیدید.شما بارها در میدان جنگ به شهادت رسیدید."

نام سردار قاسم سلیمانی سالها است که مایه هراس و وحشت آمریکائی ها و صهیونیست ها است. جمله معروفی که از شیمون پرز در وصف هیمنه سردار تیزهوش ایران آمده نشانه همین ترس و واهمه است:"شیمون پرز: خاور میانه روی انگشت سردار قاسم سلیمانی میچرخد".

پی نوشت:

رسیدن به درجه شهادت قبل از تحقق آن  از بیان سید و مولای خود تدایی گر آن است كه یاران امام حسین قبل از شهادت جایگاه خود را در بهشت دیده بودندنوشته شده در چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط جامانده از قافله
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin